11/03/2019

Introduction To Selenium Webdriver With C# In Visual Studio 2015

https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/093731/introduction-to-selenium-webdriver-with-C-Sharp-in-visual-studio/

11/09/2018

Luật kết hợp: Một số khái niệm

Luật kết hợp dữ liệu

1. Hệ quả của thuật toán Aproiori

1.1. Giải thuật AprioriTid là phần mở rộng theo hướng tiếp cận cơ bản của giải thuật Apriori. Thay vì dựa vào cơ sở dữ liệu thô, giải thuật AprioriTID biểu diễn bên trong các giao tác bởi các ứng viên hiện hành.

1.2. Mô phỏng thuật toán

1.2.1. Bước 1: Quét tất cả các giao dịch để tìm tất cả các Item có độ Support lớn hơn Min Support và đưa ra tập Large 1 Item vào F1
1.2.2. Bước 2: Đưa toàn bộ các TID của giao dịch cùng các Items vào C’1 dưới dạng < TID,{X1} >
1.2.3. Bước 3: Xây dựng các cặp 2-Items từ F1 đưa vào tập ứng viên C2. Quét tất cả các giao dịch trong C’1 để tìm tất cả các tập Large 2-Items từ C2 đưa vào C’2 dưới dạng <TID,{X2}>, đồng thời đưa các cặp Large 2-Item ứng viên vào F2
1.2.4. Bước 4: Phát sinh luật. Xây dựng các cặp k-Items từ Fk-1 đưa vào tập ứng viên Ck. Quét tất cả các giao dịch trong C’k-1 để tìm tất cả các tập Large k-Items từ Ck đưa vào C’k dưới dạng <TID,{Xk}>, đồng thời đưa các tập Large k-Item vào Fk. Lặp lại bước 4 cho đến khi hết ứng viên mới.

04/07/2018

Chia sẻ kteam


Chia sẻ khóa học: Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NETMVC
Link Google Drive xem Online: http://bit.ly/2Nag6Vs
Link Google Drive Download: http://bit.ly/2ICqj9T
Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/PMTY25AQJAHB

01/07/2017

GeoGebra là một chương trình miễn phí về toán học hỗ trợ việc học các môn hình học, đại số và giải tích. Ứng dụng đa năng này cung cấp những hình biểu diễn các đối tượng liên kết động. Nó giúp liên kết tương tác các hình biểu diễn khác nhau nên người sử dụng có thể nghiên cứu và làm việc với nhiều cách giải khác nhau. Chương trình có thể thực hiện với điểm, đường thẳng, vectơ, và đường cô-nic. Bạn cũng có thể nhập và thao tác với phương trình và tọa độ, cũng như tạo các điểm, đường thẳng, vectơ và đường cô-nic. GeoGebra cũng cho phép người dùng đưa vào một số câu lệnh như Root hoặc Sequence. Việc đó giúp giải các phương trình phức tạp dễ dàng và đơn giản hơn.

14/06/2017

Một số địa chỉ tham khảo về học máy (Machine Learning)

https://sites.google.com/a/wru.vn/cse445spring2016/lecture-materials
Facebook học máy: https://www.facebook.com/groups/257768141347267/
CSDL biển báo (tập mẫu) giao thông
http://benchmark.ini.rub.de/?section=gtsrb&subsection=dataset
Học máy cơ bản: https://machinelearningcoban.com

05/06/2017

SignalR – Web thời gian thực với .NET

Nếu một web site cần hiển thị trong thời gian thực hoặc gần như vậy đồ thị lên xuống của các mã cổ phiếu. Chúng sẽ nghĩ đến lập trình để browser đều đặn gửi yêu cầu lấy giá cổ phiếu mới nhất. Nếu số lượng browser đồng thời cùng truy cập đến hàng nghìn, thì web server sẽ phải phục vụ rất vất vả cho dù chỉ có một vài mã cổ phiếu thay đổi. Tại sao không để server nếu có thay đổi sẽ báo lại cho client, và sẽ chỉ gửi dữ liệu cần thiết để client xử lý (notification)

27/05/2017

Machin elearning cơ bản

Giới thiệu tham khảo: Tôi mượn lời giới thiệu của tác giả.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của tôi. Tôi là Vũ Hữu Tiệp, hiện đang là nghiên cứu sinh ngành Học Máy và Thị Giác Máy Tính (Machine Learning and Computer Vision) tại Đại học bang Pennsylvania (Pennsylvania State University), Hoa Kỳ. Các thông tin khác về tôi có thể được tim thấy ở website học thuật của tôi.